Kesatuan Mulia Bersatu Menuju kemerndekaan West Papua.

Aii,Nogoba Ala o, Ninanggwen o papua yi, ninogoba Ala kat nen aret nit aakumi o nggwen yi paga monggorak nogo logorak nduk ogobakkigireegindak kwe, it aap indonesia nogo nen, Lembaga kele marogo mambigo mengga kwak, tebembinaninuk logonet,nineebe ninokwi, andi-pandi eerogo pinanggwi, eeko menggarak nogo keenu aret o. togop me, ninabuwa mbake logonet, ninanggwen yi it ineengime nen ndinogo wa'niramugun o, nogoba. Yetut ninagap ndareegindak kendage paga tamban eeki o. Amin!.

Pasti Tuhan akan kembebasan di tanah air kami Papua ini. Permohonan kita melalui Doa Pasti Tuhan dengar.

Sabtu, 07 Agustus 2010

West Papua: Give Act of "Free" Choice back to the U.N.

http://www.panoramio.com/map/#lt=-4.116327&ln=139.174805&z=10&k=2&a=1&tab=1

1 komentar:

Niniki Andi "O" Ninawi West Papua arigi nen. mengatakan...

Ai, Nogoba Ala o, It Ninoreewi Wone Obama yogwi yi, at Obama wone inikime nduugu ari logomigirik, Indonesia ndak-ndak aret eeri worawak nduk, kat nen inikime eeppege logot o nogoba.

ndi, it wone yogwi Demo eekwi yi ando wologwe mbulogwe, komologwe mbulogwe, ndi, inoweewi, inogobamuni, kumi inanggok, Inebe mbuluk nen aret, Nit Papua ninake wone ti yogwe iyet o.

inebe mbuluk aret kwe, kat koomaawi nogo it kinom wonage me, wone inambeme nen wumbegarak ti luk ambi aanom wa'narigin lek, a'me aret nggelok yuwak nduk,kat komaawi paga, eerumugun o, nogoba wa. Yetut kandage paga Tamban eeki o. Amin!