Kesatuan Mulia Bersatu Menuju kemerndekaan West Papua.

Aii,Nogoba Ala o, Ninanggwen o papua yi, ninogoba Ala kat nen aret nit aakumi o nggwen yi paga monggorak nogo logorak nduk ogobakkigireegindak kwe, it aap indonesia nogo nen, Lembaga kele marogo mambigo mengga kwak, tebembinaninuk logonet,nineebe ninokwi, andi-pandi eerogo pinanggwi, eeko menggarak nogo keenu aret o. togop me, ninabuwa mbake logonet, ninanggwen yi it ineengime nen ndinogo wa'niramugun o, nogoba. Yetut ninagap ndareegindak kendage paga tamban eeki o. Amin!.

Pasti Tuhan akan kembebasan di tanah air kami Papua ini. Permohonan kita melalui Doa Pasti Tuhan dengar.

Sabtu, 07 Agustus 2010

Nawi Arigi nen Tamban eeke o:


Nogoba kaliku Ala wae, kat kalik komaawi ambik menggendak me, ko'lu-ki'me noone nabenak mban aret nggi yokkege yi, karuk konenggak mban eeke menggendak me, yogondak ne ambinom aret yokege agarik o.

At Presinden Indonesia SBY nogo wone imbromasi-imbromasi Nit Papua wonogwe nen inom, Inggris wonogwe nen inom, Vanwatu paga wonogwe nen inom,nggeme-nggeme wonogwe nen, wone lewat Pos Internet paga yogak eekwi ti at abu eenu aret kwe, at nen nggaruk togon aret Papua inalik wagarawi o, yinuk, yaga'lek mban wonage ti, kat Ala komaawi ambik menggendak ti paga, inikime ndeyak eeppe, wone imbromasi eerogo mambit wogwe nogo tanggapi eepunuk, iniki mbiningge, eeruwak nduk kat nen aret inikime yoge logot o.

Ndi ambi, it PBB nogo ninawone nggaruk togon aret, mbanuwak nduk eeppige, Negara West Papua endage Daftar paga mambunuk, yogondak papua Negara inalik aret wagarogo o, yinuk, wone eerogo Negara o nggwen paga wonogwe abok aret ineenu eeppigwi, ndi, at Presinden Inonesia yogwi, eeruwak nduk, kat nen eeppige logot o, nogoba.

Ndi, ambi, At Presinden Amerika Serikat wonage Barak Obama nogo, Nit aakum papua paga wonogwe nogo ninuruwak nduk, Rupia Kupatus Indonesia Yenggwaragarak tahun 2010 yi anikime-

>{U.S. Government Resumes Collaboration with Military Unit Long Associated with Human Rights Abuse in West Papua:

The U.S. government announced that it is resuming contact with the Indonesian Special Forces (Kopassus). U.S. Secretary of Gates, visiting Jakarta July 22, announced the decision with caveats, noting that the resumption of contact would proceed "in accordance with U.S. law, only on the basis of future reforms within Kopassus." Specifically, Gates told media that the U.S. would undertake a "gradual, limited program of security cooperation activities," conditioned on "continued reform" (sic) within Kopassus and the TNI. According to Gates, the engagement "may be initially limited to including Kopassus officials in "conferences and events involving non-lethal subjects like rule of law, human rights and the military decision-making process."<] togop eekerak kwe, ti kagak mban aret, At Indonesia inom kunik me, at nen aret, Papua inalik wagarawi o, yinuk, yorawak nduk, kat nen inikime eeppi nage logot o, nogoba.

Ndi,Ndi,An Noreewi Inggris paga wonogwe nogo, it inggris inom, ninawone kolu-kime mbanggo menggarak nogo kat ambinom aret panggoninake logot o, Indonesia wone yorogwe, eekwi ti kat nen panggombige logot o.

Ndi, Negara nggeme nen nit papua yi ninabuwa mbakwi nogo ti, inoone wonggonak aret it Indonesia yorogo logowak nduk, kat nen ambinom aret panggombige logot o, nogoba wa.

pemerintah O nggwen paga wonogwe negara-negara ti apit aret, Kat Ala kabu'me mban aret wonogwe me, nit Papua ninawone abok nen aret ee'yogo logowak nduk eeppige logonok nduk, kayelomaan noone nambi-namberak yokege minggirak o, nogoba kaliku mbugut paga mendek wa. Yetut kendage paga Tamban eeki o Amin!

Tidak ada komentar: