Kesatuan Mulia Bersatu Menuju kemerndekaan West Papua.

Aii,Nogoba Ala o, Ninanggwen o papua yi, ninogoba Ala kat nen aret nit aakumi o nggwen yi paga monggorak nogo logorak nduk ogobakkigireegindak kwe, it aap indonesia nogo nen, Lembaga kele marogo mambigo mengga kwak, tebembinaninuk logonet,nineebe ninokwi, andi-pandi eerogo pinanggwi, eeko menggarak nogo keenu aret o. togop me, ninabuwa mbake logonet, ninanggwen yi it ineengime nen ndinogo wa'niramugun o, nogoba. Yetut ninagap ndareegindak kendage paga tamban eeki o. Amin!.

Pasti Tuhan akan kembebasan di tanah air kami Papua ini. Permohonan kita melalui Doa Pasti Tuhan dengar.

Jumat, 09 Juli 2010

Tamban paga Ala tiyappege


Aii, nogoba mbugut paga mendek ao, kat Kalikku kitok mondok-mondok menggendak me, kendage tiyappege agarik o.

O maan aa’nduk kat Ala nen mbogut inom, nggween inom, wakkagagerak o.
O nggween wakkagagindak nogo, yi mendek ndi mendek mondok lek eebe apit owak mbanak aret wonagagerak o. Ndi, niyo irimbaga o apit aago wonage me, Ala KAberiniki niyo nogo obaga wiga agan nege nagagerak o.
Wiga agan nege kagak, kat Ala nen, “O eya aruwak o,” ari kegak, o eya aret agagerak o. ndi,O nogo eya age mbareegi, kat Ala nen, “Obeelom aret kagi,” mbake nagagindik, o apit alik ogoorogo pege, ndi, o eya alik ogoorogo pege, eereegindak o.

Ti abu Eeke nagagindik, o eya nogo endage Liingge toongge, ndi, o apit nogo endage Oonikiya toongge, eereegerak o.
Ti abu Eeke nagagindik, O kiip age, o weege, eereegerak nogo ti, ne aa’nduk aret agagerak o.

Ti age mbareegi, kat Ala nen ari logonet, “Niyo ambit me lambunik wonage yi, mogonak agi-ogu wonage kagak, o oolo ya’i we nenaarak logowak o,” ari mbareegin,
niyo agi-ogu aret mogonnage kagak, o oolo ya’i nenaa’nagagerak o.

Ti eeke nagagindik, kat Ala nen o oolo ya’i nenaarak we wonage nogo agi kuli mogoneegindak endage Mbogut tooneegindak o. Toongge nagagindik, o kiip age, o weege, eeke ne ambi 2 aret agagerak o.
Ti age mbareegi, kat Ala nen niyo mogonogo o oolo yime nenaarak abu’me pereegindak nogo, nggween kenom aruwak nduk, “Ambit me kuwak aruwak o,” ari mbareegin, aret agagerak o.
Ti age mbareegi, kat Ala nen nggween kenom agagerak nogo endage Nggween toongge, ndi, niyo ambit me yenggennagagerak nogo endage, “Niyo Nggwok Yenggenak Laut,” toongge, eereegindak o. Ti eereegindak nogo kat Ala nen, “Obeelom aret kagi,” mbareegerak o.

Mbake nagagindik, kat Ala nen, “Nggween yi paga iri’ngga-kale’ngga etenggen alitak mendek abok aret wundit nogo logomenggaarik, it mendek mban anggen yi’nage, agarip lagit nage, eeke logowak nduk, wunduwak o,” ari keegak, togop aret nggween me nen iri’ngga-kale’ngga alitik-alitak etenggen lombok abok aret it mendek mban anggen yi’nage, it mendek mban agarip wundit nage, eeke mbareegi, kat Ala nen, “Obeelom aret kagi,” mbareegerak o. Ti eereegindak nogo o kiip age, o weege, eeke ne ambi 3 aret agagerak o.

Ti age mbareegi, oonikiya-liingge mogonak logonet, o weege, o kiip age, yi eyom ndi eyom age, oonegen lagangge-wangge, eeke logorak nogo kenom age, ndi, o oolo ya’i nenaarak nen nggween paga o eya eeke, eeke logowak nduk, kat Ala nen, “Abinak warak mendek mbogut paga aruwak o,” ari keegak, togop aret abinak warak mendek mbere, ambi oonegen ti nen liingge eya eepporogo logowak nduk wakkage, ndi, ambi oonikiya tut ti nen eya eepporogo logowak nduk wakkage, eeke nagagerik, laaluguragan inom aret wakkagagindak o.

Wakkagagindak nogo kat Ala nen nggween paga o eya eeke logowak nduk, abinak warak mendek mbogut paga pereegerak me, eya inom, o apit inom, alitak mogonak logonet kwe, oonikiya inom, liingge inom, o eya logowak nduk, eeke nagagindik, “Obeelom aret kagi,” mbareegerak o. Ti eereegindak nogo ti, o kiip age, o weege, eeke ne ambi 4 aret agagerak o.

Ti’nuk, kat Ala nen yi mendek ndi mendek inetenggen alitik-alitak abok aret niyo inikime ineenik nugut-tiyak agan nugwi, yirowe-ndirowe mbogut abu’me o oolo ya’i wiga agan nugwi, “Eeko logowak o,” yinuk, yi mendek ndi mendek yele-kole inetenggen alitak lombok niyo nggwok yenggenak laut inikime logowak nduk wakkage, ndi, niyo inikime nugut-tiyak agan nugu logorak etenggen alitak lombok nogo wakkage, yirowe-ndirowe ina’naabit warak inetenggen alitak lombok nogo mendek wakkage, eereegindak o.

Wakkagindak nogo kat Ala nen, “Obeelom aret kagi,” yinuk, yi mendek ndi mendek ogobakkigirogo piyareegindak nogo yorage logonet, “Kineebe ambik wiganit nogo logonet, niyoome yagabit aago logomunggup nduk, kit mendek mban ndaganabit nogo logonip o. Ndi, kit towe kunduk togop aret wigannarit nogo logomunggup nduk, kit mendek mban ndaganabit nogo logonip o,” yinuk, kale’nggen inoba piyareegindak o.

Ti eereegindak nogo o kiip age, o weege, eeke ne ambi 5 aret agagerak o.

Ti age mbareegi, kat Ala nen ari logonet, “O nggween paga nen yi mendek ndi mendek ineenik nugu logorak inigen mbolok lek anebunu lombok inom, inigen mbolok kwi anebunu lombok inom, yi mendek ndi mendek inaanogum paga nugu logorak inom, inanebunu alitak lombok aret wigannarit nogo logowak o,” ari keegak, togop aret yi mendek ndi mendek inigen mbolok kwi anebunu lombok inom, inigen mbolok lek anebunu lombok inom, yi mendek ndi mendek inaanogum paga nugu logorak anebunu alitak lombok inom, abok aret age mbareegi, kat Ala nen, “Obeelom aret kagi,” mbareegindak o.

Obeelom mban wonage kage nagagindik, kat Ala nen ari logonet, “Yogondak aakumi nit ninobaabut-ninetenggen pogom wakkaawok o. Wakkogwe niinok, it nen yi yikwe ndi yikwe niyo nggwok yenggenak laut inikime menggaarak inom, yirowe-ndirowe wiga agan nugu menggaarak inom, yi mendek ndi mendek inigen mbolok lek anebunu lombok inom, inigen mbolok kwi anebunu lombok inom, yi mendek ndi mendek inaanogum paga nugu menggaarak inom, abok aret it nen unde arit nogo logowak o,” yinuk, Aakumi kat ketenggen pogom ogobakkigirogo piyareegindak o. Ogobakkigike logonet, kat ketenggen pogom aap wakkage, kwe wakkage, Eereegindak o.
Ti eeregindak nogo ti,nggwen wakkagagindak nogo aret nggalenogo, Ninombo Arom ogobakkigireegindak kwe, keenik nogo awo inikime mambega'lek keenok, agabolok yaga'lek puk wonagagerak o.
puk wonage mbareegi, kat keenik nogo inikime mambege logonet, Enu Alom inom, Ao mbake alom inom, Miike Alom inom, wagareegindak o. ti eeregindak nogo ti, nit aakumi nen nineenu ogwe, ao mbakwi,niniki miikwi,eeko logowak nduk, wone alom 3 ti wagareegindak o.

tinuk, at eebenowak nggiginogo kwe Kawa aret ogobakkigirogo wagage mbareegin, At Arom nen ari logonet, kwe yi an neebe paga waganogo ogobakkigirogo wa'negendak me, At owak ti an nowak, ndi, at engganggum ti, an nenggangum aret me, kolaakit o, yinuk, kolagagerak o.

Ti Eeke nagagindik, kale’nggen inoba piige logonet, “Kit kineebe ambik wiganit nogo logonet, o yi ndak warak logobagip nduk, kinapurilogwe-kinombowologwe ndaganabit nogo logonip o. Ndaganabit nogo logomonggotik, kineebe o yi ndak warak a’nuk logonet, kit nen yi yikwe ndi yikwe niyo nggwok yenggenak laut inikime menggaarak inom, yirowe-ndirowe wiga agan nugu menggaarak inom, yi mendek ndi mendek ineenik nggween paga nugu menggaarak inom, abok aret unde logomunggup o,” yinuk, yoragagindak o.

Ti Yorage nagagindik, kat Ala nen, “O nggween paga yime yi mendek ndi mendek eebe nggween me nen piike menggerak inom, iri’ngga-kale’ngga yi eyo ndi eyo anggen yege menggerak inom, abok aret nonggo logobagip nduk, unde eeppinagagi o, yinuk, yoragaginda o.

Ndi, yi mendek ndi mendek nggween paga nugu menggaarak inigen mbolok lek inigen mbolok kwi inom, yirowe-ndirowe wiga agan nugu menggaarak inom, inaanogum paga nugu menggaarak inom, yi mendek ndi mendek ogobakkigirogo pigirak ineenik menggaarak abok aret ti, iri’ngga-kale’ngga engga mili kenok mban nonggo logowak nduk unde eeppigi o,” yinuk, yereegindak nogo ndak-ndak aret agagerak o.

Kat Ala nen yi mendek ndi mendek wakkagagindak nogo abok aret kenegen kage nagagindik, “Abu obeelom aret kagi,” mbareegindak o.
Ti eereegindak nogo ti, o kiip age, o weege, eeke ne ambi 6 aret agagerak o.

Ti eeppege nagagindik, mbogut inom, nggween inom, yi mendek ndi mendek abu tigitogon aret wakkagindak nogo ti aret o.

Wakkage nagagindik, kat Ala nen, “Yi mendek ndi mendek abu aret wakkagarak me,” yogondak tat yonggonggolage puk logokit o, yinuk, ne ambi 7 paga tat yonggonggolage puk aret wonagagindak o.
Kat Ala nen yi mendek ndi mendek abok aret wakkage nagagerik, ne ambi 7 paga tat yonggonggolage puk wonagindak me, ne ti nogo kat kale’nggen mbake logonet, kake leenogo pateegindak o.
Kat Ala nen yi mendek ndi mendek abok tigitogon wakkagagerak logonet eeregindak wone nogo togop aret eeregindak me, ti eeregindak nogo niniki mbiningge logonet, kendage tiyappagage, kalut eeke, eeke agarik o, nogoba mbugut paga mendek wa.

Togop eeegindak me, kat Ala nen, yimendek-ndimendek ogobakkigireegindak ti nen kendage ti nen kendage tiyapugulik kwe, nit aakumi ogobakkigi'ninabeegindak yi nen, kat eerit wagagindak nogo, niniki mbininggo logonet, Taiyappagagologorak nduk eeregindak me, kat eeregindak nogo an niniki mbiningge logonet, kendage tiyappagage, kalut eeke, eeke agarik o, nogoba. kat tiyanak mbugut arumbaga lombok menggendak me, kendage paga tamban eeki o wa. Amen!

3 komentar:

Niniki Andi "O" Ninawi West Papua arigi nen. mengatakan...

Nogoba Ala Kaliku kitok menggendak, komaawi ambik, keenggi nggorek, keebe yi aawi-ndi aawi abok aret endak warak logonet, nit aakumi o nggwen paga monggorak abok aret liippinanege menggendak me, kayuk wuke logonet, kendage tiyappagage agarik o, nogoba.

Ndi, kat kalik nen aakumi o nggwen Bumi ogobakkigireegindak paga pulau nggwen kup mbanogo piit ngagagindak nogo nggwok lombok 5 benua wonage anikime inom, pulau mbulogwe-mbalogwe pit nagagindak ando inom, Negarak inalik aret arit wogogwaarak nagit wonogwe iigak kwe, Nit aakumi o Pulau Papua yi paga Negara ninalik aret logorak nduk Kat Kaliku Ala nen ogobakkigirogo pinanegindak yi aret kwe, nonggop nduk it aap Indonesia nen tebeninabi wogwe iigak, teppiyaaregindak o.? Ai, Nogoba.

Kapuri niniki andi ambik ee'ninake logonet, kulinik-kalinik ninone nggwok paga inom, taberak me inom, Ninawi ninalik eeppinanu o, yinuk, Ko'lu-ki'me yokkege minggirak nogo, kat abu keenu aret me, nit La'mbirik "niniki andi mban logorak nineebi o," Ata, ninogoba kaliku Ala komaawi ambik nogo paga mbet-mbet aret wondet eerogo pinanu o, nogoba wa.

Kat kanggelik keenik mban menggendak ti nen ninagap ndareegindak me, kat kendage paga nggi yokkege minggirak me, yogondak ne ambinom aret nggi yokkigi o, nogoba wa. Yetut kendage paga Tamban eeki Amin!

Niniki Andi "O" Ninawi West Papua arigi nen. mengatakan...

Aap inendagembugut:

Nogoba kaliku Ala wae, kat kalik komaawi ambik menggendak me, ko'lu-ki'me noone nabenak mban aret nggi yokkege yi, karuk konenggak mban eeke menggendak me, yogondak ne ambinom aret yokege agarik o.

At Presinden Indonesia SBY nogo wone imbromasi-imbromasi Nit Papua wonogwe nen inom, Inggris wonogwe nen inom, Vanwatu paga wonogwe nen inom,nggeme-nggeme wonogwe nen, wone lewat Pos Internet paga yogak eekwi ti at abu eenu aret kwe, at nen nggaruk togon aret Papua inalik wagarawi o, yinuk, yaga'lek mban wonage ti, kat Ala komaawi ambik menggendak ti paga, inikime ndeyak eeppe, wone imbromasi eerogo mambit wogwe nogo tanggapi eepunuk, iniki mbiningge, eeruwak nduk kat nen aret inikime yoge logot o.

Ndi ambi, it PBB nogo ninawone nggaruk togon aret, mbanuwak nduk eeppige, Negara West Papua endage Daftar paga mambunuk, yogondak papua Negara inalik aret wagarogo o, yinuk, wone eerogo Negara o nggwen paga wonogwe abok aret ineenu eeppigwi, ndi, at Presinden Inonesia yogwi, eeruwak nduk, kat nen eeppige logot o, nogoba.

Ndi, ambi, At Presinden Amerika Serikat wonage Barak Obama nogo, Nit aakum papua paga wonogwe nogo ninuruwak nduk, Rupia Kupatus Indonesia Yenggwaragarak tahun 2010 yi anikime >{U.S. Government Resumes Collaboration with Military Unit Long Associated with Human Rights Abuse in West Papua

The U.S. government announced that it is resuming contact with the Indonesian Special Forces (Kopassus). U.S. Secretary of Gates, visiting Jakarta July 22, announced the decision with caveats, noting that the resumption of contact would proceed "in accordance with U.S. law, only on the basis of future reforms within Kopassus." Specifically, Gates told media that the U.S. would undertake a "gradual, limited program of security cooperation activities," conditioned on "continued reform" (sic) within Kopassus and the TNI. According to Gates, the engagement "may be initially limited to including Kopassus officials in "conferences and events involving non-lethal subjects like rule of law, human rights and the military decision-making process."<] togop eekerak kwe, ti kagak mban aret, At Indonesia inom kunik me, at nen aret, Papua inalik wagarawi o, yinuk, yorawak nduk, kat nen inikime eeppi nage logot o, nogoba.

Ndi,Ndi,An Noreewi Inggris paga wonogwe nogo, it inggris inom, ninawone kolu-kime mbanggo menggarak nogo kat ambinom aret panggoninake logot o, Indonesia wone yorogwe, eekwi ti kat nen panggombige logot o.

Ndi, Negara nggeme nen nit papua yi ninabuwa mbakwi nogo ti, inoone wonggonak aret it Indonesia yorogo logowak nduk, kat nen ambinom aret panggombige logot o, nogoba wa.

pemerintah O nggwen paga wonogwe negara-negara ti apit aret, Kat Ala kabu'me mban aret wonogwe me, nit Papua ninawone abok nen aret ee'yogo logowak nduk eeppige logonok nduk, kayelomaan noone nambi-namberak yokege minggirak o, nogoba kaliku mbugut paga mendek wa. Yetut kendage paga Tamban eeki Amin!

Niniki Andi "O" Ninawi West Papua arigi nen. mengatakan...

Yohanes 17:4
Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepada-Ku untuk melakukannya.*

17:5
Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah Aku pada-Mu sendiri dengan kemuliaan yang Kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada.*

17:6
Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang, yang Engkau berikan kepada-Ku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepada-Ku dan mereka telah menuruti firman-Mu.*

17:7
Sekarang mereka tahu, bahwa semua yang Engkau berikan kepada-Ku itu berasal dari pada-Mu.*

17:8
Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepada-Ku telah Kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar, bahwa Aku datang dari pada-Mu, dan mereka percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku.*

17:9
Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi untuk mereka, yang telah Engkau berikan kepada-Ku, sebab mereka adalah milik-Mu*

17:10
dan segala milik-Ku adalah milik-Mu dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka.*

17:11
Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan Aku datang kepada-Mu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu sama seperti Kita.*

17:12
Selama Aku bersama mereka, Aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepada-Ku; Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorangpun dari mereka yang binasa selain dari pada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam Kitab Suci.*

17:13
Tetapi sekarang, Aku datang kepada-Mu dan Aku mengatakan semuanya ini sementara Aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacita-Ku di dalam diri mereka.*

17:14
Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia.*

17:15
Aku tidak meminta, supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari pada yang jahat.*

17:16
Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia.*

17:17
Kuduskanlah mereka dalam kebenaran; firman-Mu adalah kebenaran.*

17:18
Sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia;*

17:19
dan Aku menguduskan diri-Ku bagi mereka, supaya merekapun dikuduskan dalam kebenaran.*

17:20
Dan bukan untuk mereka ini saja Aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang, yang percaya kepada-Ku oleh pemberitaan mereka;*

17:21
supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam Kita, supaya dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku.*

17:22
Dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Kita adalah satu:*

17:23
Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam Aku supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu, bahwa Engkau yang telah mengutus Aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi Aku.*

17:24
Ya Bapa, Aku mau supaya, di manapun Aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan Aku, mereka yang telah Engkau berikan kepada-Ku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepada-Ku, sebab Engkau telah mengasihi Aku sebelum dunia dijadikan.*

17:25
Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi Aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku;*

17:26
dan Aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka dan Aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepada-Ku ada di dalam mereka dan Aku di dalam mereka."*