Kesatuan Mulia Bersatu Menuju kemerndekaan West Papua.

Aii,Nogoba Ala o, Ninanggwen o papua yi, ninogoba Ala kat nen aret nit aakumi o nggwen yi paga monggorak nogo logorak nduk ogobakkigireegindak kwe, it aap indonesia nogo nen, Lembaga kele marogo mambigo mengga kwak, tebembinaninuk logonet,nineebe ninokwi, andi-pandi eerogo pinanggwi, eeko menggarak nogo keenu aret o. togop me, ninabuwa mbake logonet, ninanggwen yi it ineengime nen ndinogo wa'niramugun o, nogoba. Yetut ninagap ndareegindak kendage paga tamban eeki o. Amin!.

Pasti Tuhan akan kembebasan di tanah air kami Papua ini. Permohonan kita melalui Doa Pasti Tuhan dengar.

Jumat, 16 Juli 2010

Tamban eekeminggirak wone owak mbanakTamban eeke minggirak wone owak mbanak yi-o.

1. Aliku Ala eerit wagagerak niniki mbiningge logonet, tiyappege minggirak.

2. Ninanggwen West Papua yi, ngge paga nen Ninalik ogo logogun nogo ake tamban eeke minggirak.

3. An Nakwe napuri ninake tamban eeke minggirak.

4. Norewi-nawuri SEKOLAH Dalam negri eekwi inom, Luar negeri eekwi inom, inake tamban eeke minggirak.

5. Keluarga inake tamban eeke minggirak.

6. Ala wone yaga inake tamban eeke minggirak.

7. Misionaris inake tamban eeke minggirak.

8. Aakumi Yetut abet mbaka’lek nogo, iniki Yetut oba panggombunuk abet mbaruwak nduk inake tamban eeke minggirak.

9. Aakumi muk Yetut iniki oba panggombunuk abet mbareegwarak nogo, netik-netak Nulek logowak nduk, Inake tamban eeke minggirak.

10. Aakumi Ala wone awo inaruk konengga’lek, pulau-pulau nggeme wonogwe nogo inake tamban eeke minggirak.

11. Pilot-pilot inake tamban eeke minggirak.

12. Pemerintah o Nggwen paga unde wako menggarak abok inake tamban eeke minggirak.

13. It Dokter inom, Perawat inom, Mantri inom, inake tamban eeke minggirak.

14. Kumi nanu inake tamban eeke minggirak.

15. Wulogwe-komologwe Amono wonebela inake tamban eeke minggirak.

16. Aakumi Inenggi lek uramburu mendek inake tamban eeke minggirak.

17. Aakumi Andi wonogwe inake tamban eeke minggirak.

18. Kumi Inabila inake tamban eeke minggirak.

Tamban eeke nogo ti, netik-netak onikiya jam 9 paga eeka yurak nduk eyom punogo pereegirak me, ti eyom mban eeke minggirak. Ndi, jam ando alik paga ti ne ngge eyom agun eeke mban kwe, jam 9 ti abu ti akke leenak aret menggerak.

2 Timotiut 1:1-4

Wone aa’nduk yokkiriyak mbakirak nogo yokkiri o. Yi aakumi ndi aakumi abok aret inake Ala nggino yoge, tamban eeke, aakumi inake yoge, eeppagage nogo, “Wa,” yoge, eeke logonok nduk, noone nabek togon yokkege agarik o.

2 It aap inendagembogut inom, aap yo’nggok abok aret inom, nen ninarum abe wonogwe iigak, niniki warak a’nuk, Ala liirogon mugurok nogo logonet, niniki ugun tayenak ale’nggen logowok nduk, it inake tamban eeke logot o.

3 Togop eekwi kiinok, ninagap ndaka Ala inikilom mbake menggerak me, ti eeko logorak op aret o.
4 At nen yi aakumi ndi aakumi abok aret inagap ndappunuk, at ari menggerak wone nogo ineenu aruwak lak, “Ao!” inombake menggerak o.
-----------------------------------------------------------------------------
1. TAMBAN PAGA ALA TIYAPEGE

Aii, nogoba mbugut paga mendek ao, kat Kalikku kitok mondok-mondok menggendak me, kendage tiyappege agarik o.

O maan aa’nduk kat Ala nen mbogut inom, nggween inom, wakkagagerak o.
O nggween wakkagagindak nogo, yi mendek ndi mendek mondok lek eebe apit owak mbanak aret wonagagerak o. Ndi, niyo irimbaga o apit aago wonage me, Ala KAberiniki niyo nogo obaga wiga agan nege nagagerak o.
Wiga agan nege kagak, kat Ala nen, “O eya aruwak o,” ari kegak, o eya aret agagerak o. ndi,O nogo eya age mbareegi, kat Ala nen, “Obeelom aret kagi,” mbake nagagindik, o apit alik ogoorogo pege, ndi, o eya alik ogoorogo pege, eereegindak o.

Ti abu Eeke nagagindik, o eya nogo endage Liingge toongge, ndi, o apit nogo endage Oonikiya toongge, eereegerak o.
Ti abu Eeke nagagindik, O kiip age, o weege, eereegerak nogo ti, ne aa’nduk aret agagerak o.

Ti age mbareegi, kat Ala nen ari logonet, “Niyo ambit me lambunik wonage yi, mogonak agi-ogu wonage kagak, o oolo ya’i we nenaarak logowak o,” ari mbareegin,
niyo agi-ogu aret mogonnage kagak, o oolo ya’i nenaa’nagagerak o.

Ti eeke nagagindik, kat Ala nen o oolo ya’i nenaarak we wonage nogo agi kuli mogoneegindak endage Mbogut tooneegindak o. Toongge nagagindik, o kiip age, o weege, eeke ne ambi 2 aret agagerak o.
Ti age mbareegi, kat Ala nen niyo mogonogo o oolo yime nenaarak abu’me pereegindak nogo, nggween kenom aruwak nduk, “Ambit me kuwak aruwak o,” ari mbareegin, aret agagerak o.
Ti age mbareegi, kat Ala nen nggween kenom agagerak nogo endage Nggween toongge, ndi, niyo ambit me yenggennagagerak nogo endage, “Niyo Nggwok Yenggenak Laut,” toongge, eereegindak o. Ti eereegindak nogo kat Ala nen, “Obeelom aret kagi,” mbareegerak o.

Mbake nagagindik, kat Ala nen, “Nggween yi paga iri’ngga-kale’ngga etenggen alitak mendek abok aret wundit nogo logomenggaarik, it mendek mban anggen yi’nage, agarip lagit nage, eeke logowak nduk, wunduwak o,” ari keegak, togop aret nggween me nen iri’ngga-kale’ngga alitik-alitak etenggen lombok abok aret it mendek mban anggen yi’nage, it mendek mban agarip wundit nage, eeke mbareegi, kat Ala nen, “Obeelom aret kagi,” mbareegerak o. Ti eereegindak nogo o kiip age, o weege, eeke ne ambi 3 aret agagerak o.

Ti age mbareegi, oonikiya-liingge mogonak logonet, o weege, o kiip age, yi eyom ndi eyom age, oonegen lagangge-wangge, eeke logorak nogo kenom age, ndi, o oolo ya’i nenaarak nen nggween paga o eya eeke, eeke logowak nduk, kat Ala nen, “Abinak warak mendek mbogut paga aruwak o,” ari keegak, togop aret abinak warak mendek mbere, ambi oonegen ti nen liingge eya eepporogo logowak nduk wakkage, ndi, ambi oonikiya tut ti nen eya eepporogo logowak nduk wakkage, eeke nagagerik, laaluguragan inom aret wakkagagindak o.

Wakkagagindak nogo kat Ala nen nggween paga o eya eeke logowak nduk, abinak warak mendek mbogut paga pereegerak me, eya inom, o apit inom, alitak mogonak logonet kwe, oonikiya inom, liingge inom, o eya logowak nduk, eeke nagagindik, “Obeelom aret kagi,” mbareegerak o. Ti eereegindak nogo ti, o kiip age, o weege, eeke ne ambi 4 aret agagerak o.

Ti’nuk, kat Ala nen yi mendek ndi mendek inetenggen alitik-alitak abok aret niyo inikime ineenik nugut-tiyak agan nugwi, yirowe-ndirowe mbogut abu’me o oolo ya’i wiga agan nugwi, “Eeko logowak o,” yinuk, yi mendek ndi mendek yele-kole inetenggen alitak lombok niyo nggwok yenggenak laut inikime logowak nduk wakkage, ndi, niyo inikime nugut-tiyak agan nugu logorak etenggen alitak lombok nogo wakkage, yirowe-ndirowe ina’naabit warak inetenggen alitak lombok nogo mendek wakkage, eereegindak o.

Wakkagindak nogo kat Ala nen, “Obeelom aret kagi,” yinuk, yi mendek ndi mendek ogobakkigirogo piyareegindak nogo yorage logonet, “Kineebe ambik wiganit nogo logonet, niyoome yagabit aago logomunggup nduk, kit mendek mban ndaganabit nogo logonip o. Ndi, kit towe kunduk togop aret wigannarit nogo logomunggup nduk, kit mendek mban ndaganabit nogo logonip o,” yinuk, kale’nggen inoba piyareegindak o.

Ti eereegindak nogo o kiip age, o weege, eeke ne ambi 5 aret agagerak o.

Ti age mbareegi, kat Ala nen ari logonet, “O nggween paga nen yi mendek ndi mendek ineenik nugu logorak inigen mbolok lek anebunu lombok inom, inigen mbolok kwi anebunu lombok inom, yi mendek ndi mendek inaanogum paga nugu logorak inom, inanebunu alitak lombok aret wigannarit nogo logowak o,” ari keegak, togop aret yi mendek ndi mendek inigen mbolok kwi anebunu lombok inom, inigen mbolok lek anebunu lombok inom, yi mendek ndi mendek inaanogum paga nugu logorak anebunu alitak lombok inom, abok aret age mbareegi, kat Ala nen, “Obeelom aret kagi,” mbareegindak o.

Obeelom mban wonage kage nagagindik, kat Ala nen ari logonet, “Yogondak aakumi nit ninobaabut-ninetenggen pogom wakkaawok o. Wakkogwe niinok, it nen yi yikwe ndi yikwe niyo nggwok yenggenak laut inikime menggaarak inom, yirowe-ndirowe wiga agan nugu menggaarak inom, yi mendek ndi mendek inigen mbolok lek anebunu lombok inom, inigen mbolok kwi anebunu lombok inom, yi mendek ndi mendek inaanogum paga nugu menggaarak inom, abok aret it nen unde arit nogo logowak o,” yinuk, Aakumi kat ketenggen pogom ogobakkigirogo piyareegindak o. Ogobakkigike logonet, kat ketenggen pogom aap wakkage, kwe wakkage, Eereegindak o.
Ti eeregindak nogo ti,nggwen wakkagagindak nogo aret nggalenogo, Ninombo Arom ogobakkigireegindak kwe, keenik nogo awo inikime mambega'lek keenok, agabolok yaga'lek puk wonagagerak o.
puk wonage mbareegi, kat keenik nogo inikime mambege logonet, Enu Alom inom, Ao mbake alom inom, Miike Alom inom, wagareegindak o. ti eeregindak nogo ti, nit aakumi nen nineenu ogwe, ao mbakwi,niniki miikwi,eeko logowak nduk, wone alom 3 ti wagareegindak o.

tinuk, at eebenowak nggiginogo kwe Kawa aret ogobakkigirogo wagage mbareegin, At Arom nen ari logonet, kwe yi an neebe paga waganogo ogobakkigirogo wa'negendak me, At owak ti an nowak, ndi, at engganggum ti, an nenggangum aret me, kolaakit o, yinuk, kolagagerak o.

Ti Eeke nagagindik, kale’nggen inoba piige logonet, “Kit kineebe ambik wiganit nogo logonet, o yi ndak warak logobagip nduk, kinapurilogwe-kinombowologwe ndaganabit nogo logonip o. Ndaganabit nogo logomonggotik, kineebe o yi ndak warak a’nuk logonet, kit nen yi yikwe ndi yikwe niyo nggwok yenggenak laut inikime menggaarak inom, yirowe-ndirowe wiga agan nugu menggaarak inom, yi mendek ndi mendek ineenik nggween paga nugu menggaarak inom, abok aret unde logomunggup o,” yinuk, yoragagindak o.

Ti Yorage nagagindik, kat Ala nen, “O nggween paga yime yi mendek ndi mendek eebe nggween me nen piike menggerak inom, iri’ngga-kale’ngga yi eyo ndi eyo anggen yege menggerak inom, abok aret nonggo logobagip nduk, unde eeppinagagi o, yinuk, yoragaginda o.

Ndi, yi mendek ndi mendek nggween paga nugu menggaarak inigen mbolok lek inigen mbolok kwi inom, yirowe-ndirowe wiga agan nugu menggaarak inom, inaanogum paga nugu menggaarak inom, yi mendek ndi mendek ogobakkigirogo pigirak ineenik menggaarak abok aret ti, iri’ngga-kale’ngga engga mili kenok mban nonggo logowak nduk unde eeppigi o,” yinuk, yereegindak nogo ndak-ndak aret agagerak o.

Kat Ala nen yi mendek ndi mendek wakkagagindak nogo abok aret kenegen kage nagagindik, “Abu obeelom aret kagi,” mbareegindak o.
Ti eereegindak nogo ti, o kiip age, o weege, eeke ne ambi 6 aret agagerak o.

Ti eeppege nagagindik, mbogut inom, nggween inom, yi mendek ndi mendek abu tigitogon aret wakkagindak nogo ti aret o.

Wakkage nagagindik, kat Ala nen, “Yi mendek ndi mendek abu aret wakkagarak me,” yogondak tat yonggonggolage puk logokit o, yinuk, ne ambi 7 paga tat yonggonggolage puk aret wonagagindak o.
Kat Ala nen yi mendek ndi mendek abok aret wakkage nagagerik, ne ambi 7 paga tat yonggonggolage puk wonagindak me, ne ti nogo kat kale’nggen mbake logonet, kake leenogo pateegindak o.
Kat Ala nen yi mendek ndi mendek abok tigitogon wakkagagerak logonet eeregindak wone nogo togop aret eeregindak me, ti eeregindak nogo niniki mbiningge logonet, kendage tiyappagage, kalut eeke, eeke agarik o, nogoba mbugut paga mendek wa.

Togop eeegindak me, kat Ala nen, yimendek-ndimendek ogobakkigireegindak ti nen kendage ti nen kendage tiyapugulik kwe, nit aakumi ogobakkigi'ninabeegindak yi nen, kat eerit wagagindak nogo, niniki mbininggo logonet, Taiyappagagologorak nduk eeregindak me, kat eeregindak nogo an niniki mbiningge logonet, kendage tiyappagage, kalut eeke, eeke agarik o, nogoba. kat tiyanak mbugut arumbaga lombok menggendak me, kendage paga tamban eeki o wa. Amen!

2.NINANGGWEN WEST PAPUA AKE TAMBAN EEKE

Aii, Nogoba kaliku kitok mondok-mondok menggendak Ala wa!
Nogoba kat nen ninanggwen o papua yi nit aakumi o papua paga monggorak 276 suku nogo logorak nduk aret ogobakkigirogo pinaneegindak kwe, It Indonesia nogo nen,..Ninebe andi-pandi eerogo pinanggwi,Nineebe ninokwi, Ninayimendek-ndimendek nggwen yi paga ogobakkigirogo pinanegindak nogo wonok wunggwi, eerit wundi wogwe menggarak nogo kat abu keenu menggendak me, ninabuwa mbake logot o, nogoba.

Kat abu Keenu logonet, ti eeppinanggwi nogo ti, ninabuwa nggwook lombok mbake menggendak me, nit ninone ko’lu-ki’me tamban paga “ninanggwen yi ndinogo wa’niret o,” yinuk, yokugwi monggorak nogo ti, kat abu keenu karuk konangge menggendak me, ne ngge eyom paga ninanggwen yi ndinogo wa’nirorak koonegindak nogo ti, kat keenu mban aret o.

Ndi, ambi an ko’lu-kime tamban eeke logonet, it ninanggwen yi awone mbanggwi Papua yime mendek aret kwe, o Inggris paga nogogwaarak time wonogwe nogo, it inawarak time mendek inom ninawone ko’lu-ki’me mbanggo menggarak nogo, kat nen inarum logonet, unde waganake logot o, yokkege minggirak nogo ti, kat nen inarum menggendak me wa lombok yokkigi o nogoba.

Ndi, it ando Papua yi paga logonet, ninawone yi nonggop eerogo ninalik oogo logogun o, yinuk, wone kumarogo mbanit nogo menggarak nogo kunduk kat abu keenu mban aret me, kat nen inarum logonet, unde waganakke logot o.
Ndi, nit aakumi ninanebenu ninoone alitak lombok o nggwen yi paga logowak nduk pinanegindak nogo, it aap inendagembugut tebembinaninuk menggarak nogo nen, ando abok aret ninorit wundi wogo menggarak me, ando pugu yi ambinom ninokwi iyo, kat ninogoba kaliku Ala kitok menggendak ti nen, ninarum logonet, liirogon unde wa’ninake, logot o.

Ndi, nit ninone mumun paga tamban ko’lu-ki’me yokogo monggorak nogo ti kat abu kenu aret me, mbet-mbet aret Ninawi-ninanggwen ndinogo wa’niramugun o, nogoba.
Ndi, An nauri ulogwe inom, komologwe inom, Papapua mendek sekola eekwi, andiken luar negeri paga inom, aken dalam negeri paga inom, abok aret inake kuluk mban tamban eeke minggirak nogo me, yogondak ambinom aret Ilmu nogo ineenu nggwok togon eeppige logonok nduk inake tamban eeki o, nogoba Ala wa. Ninuwe Yetut-Keritut ninagap ndareegindak kendage paga wa yokigi o. Amin!

3. AN NAKWE NAPURILOGWE NINOM NINAKE TAMBAN EEKE

Wa nogoba mbugut paga mendek kaliku kitok menggendak wa yokege agarik o, kat kitok logonet, an nakwe napuri abok aret, ogobakkigi'ninabegindak nda'nogogurak kuli nen, unde wa'ninake, ndegeninake, ninarum wonage, yi eyom-ndi eyom norak mendek wa'nirage, nineebe andi ee'ninake kero ninarum wonage, eeke menggendak me, kendage tiyappege agarik o.

Ndi, ambi, Maluk mendek kenok ogole warak logonet, obeelom mendek kat nen kinikilom mbake menggendak kenok mban niniki kundugu logonet, mukeren wogo logowok nduk eeppinangge menggendak me, wa lombok yokkigi o nogoba.
Nowe-nawot inom, aakumi o nggwen paga wonogwe, Kat Koone abet mbareegwaarak wonogwe nogo abok aret, ti ndak-ndak mban eeppige logot o, nogoba. Yetut ninagap ndareegindak kendage paga tamban eeke logonet wa yokege agarik o, Yetut kendage Amin!

4. SEKOLAH EEKWI INAKE TAMBAN EEKE MINGGIRAK

Nogoba mbugut paga mendek keenik kanggelik kitok menggendak wa! kat nen, yi eeriyak-ndi eeriyak abok aret keenu menggendak me, o nggwen paga yime, yi eekak-ndi eekak eeriyak nogo abok aret, Seekolah eeko logonet ineenu a'nuk, eerit nogo logorak koneegindak me, an nawuri noreewi, Wulogwe inom, Komologwe inom, SEKOLAH UMUM eekwi a, AGAMA paga eekwi a, Dalam Negeri eekwi inom, Luar Negeri eekwi inom, abok aret, Yurusan lombok eerit nogwe iigak, Nogoba Ala kat nen, kepintaran ineenu mendek wagarage, ILMu PENGETAHUAN nogo inalitak lombok ineenu eepige, ndi, ineebe obeelom logonet sekolah eerit nawak nduk unde waganake,
Ala kat inagabiti kombako logonet, koone iniki kundugu wonogo logonet, eerit nogo logowak nduk eeppige logomugun o, nogoba wa.
Ndi, abu aret eeko logomenggarik, iname iniyokan obeelomaret woraanuk, sekola eerumugarak nogo ndak-ndak aret, iname o obeelom eeko logowak nduk, kat komaawi eeppige logomugun o, nogoba wa.
Ai, Ala kalik nen, kat keenu nogo mendek Nineenu eeppinangge, mamunirage, tiyappinangge, eeke menggendak me, wa yokigi o. Yetut kendage paga tamban eeki Amin!

5. KELUARGA INAKE TAMBAN EEKE

Nogoba Ala wa. kat nen, Kat koone yugu ndak-ndak eeriyak nduk, an niniki-nobaabut eeppanit wundi wage menggendak pugum, Noweluk-Nawuluk, Niriluk-noreeluk, Nagalo-nogoba, Namigelowi-nambukowologwe, Nowe-nawot abok aret ndak-ndak eeppige logomugun o, nogoba wa. ndi, Nineebe nineenik wonogwe logonet, Ala kinikilom mbake mban eerit nogo logowok nduk eeppinangge logomugun o. nogoba wa.

6. ALA WONE YAGA INAKE TAMBAN EEKE MINGGIRAK.

Nogoba mbugut paga mendek keenik kanggelik kitok menggendak wa! kat nen, yi eeriyak-ndi eeriyak abok aret keenu menggendak me, Ala keenik kitok menggendak koone yugu Liiru mbanak mbuku paga Liiru mbanak wonage nogo abok aret, nit eeko logorak nduk yeregindak mbanak wonage me, Ala yereegindak wone liiru mbanak abok aret Aberiniki aakumi inikime lik ari nagagerik, yorage kagak, liiru mbaneegwaarak me, wone mbanak yi nogo paga nen aakumi mamunirogwe, inoone alik agan nugwi nogo kooninakwi, maluk eekwi iinok inaruk wakwi, ndi, obeelom mban eeko logorak lengganogo yorogwe, eeko logowak nduk, mbanak aret menggerak me, Koone yugu yi nogo, it Melaikat kat kayonggo mbugut paga nugu menggarak nogo nen, kat kkone yo'nirogo logorak kwe, Ala kat nen, Nit aakumi nggwen paga mendek aret kwe, kayelomaan eerogo mi'ninake logonet, Sinonde paga logorak mirinake, Wilaya paga logorak mirinake, Klasis paga logorak mirinake, Gembala Daera paga logorak mirinake, Gembala sidang paga logorak mirinake, Penginjilan paga eerit nogo logorak Misionaris mirinake, Guru Sekolah Alkitab paga logorak mirinake, Majelis paga logorak mirinake, Guru Pemuda paga logorak mirinake, Guru Sekolaminggu paga logorak mirinake, Guru Buta huruf paga logorak mirinake, Kaum Ibu paga logorak mirinake, kat keyabu eeko menggarak abok aret kat kiniki mba'nuk mi'ninabeegindak me, kat koone nogo aakumi yorogwe niigak komaawi mondok-mondok eepiinangge, ndi, aakumi ti nogo kat koone ti inikime lombok waganggo logowak nduk eeppige, eeke logomugun o. nogoba.
Ndi, nit kayeloman mini nineyabu alitik-alitak yokigirak ti nogo abok aret, Ineebe andi aganake kero unde waganake, aninggin ninoba age kero ninarum wonage, at aakumi iniki nggagangge menggerak Tile nogo nen, maluk eeriyak niniki nggaganinake kero, ninarum wonage logonet, niniki mondok nu'lek kolewak eerogo pinagge, eeke logonok nduk, nggi yokkege agarik o, nogoba wa. Yetut ninagap ndaregindak kendage paga tamban eeki Amin!
7. MISIONARIS INAKE TAMBAN EEKE MINGGIRAK

Nogoba mbugut paga mendek keenik kanggelik kitok menggendak wa! Kat koone yugu nogo, aakumi o nggwen paga wonogwe abok aret yoranet noorak uugwe lombok mbake menggendak me, It Misionaris nogo, ambi iniki ake Ala kawone nogo yoranet nugwi, ambi, Ninagabulo ake, Dokter nogo nogwe, ambi, Pilot nogo nogwe, ambi, sekolah mamuninaburak nduk nogwe, ti nogwe nogo abok aret Pelayanan kat keyabu eeriyak nduk nappige menggendak me, tempat onggwen paga yime abok aret, keyabu eerit nugwi iigak, kat nen it ineebe inom, inakuwi inom, inapuri inom, abok aret, ndegeninake, unde waganake, komaawi eeppige, ndi, aakumi inoone wawak nduk eeppige, eeke logomugun o, nogoba wa. Yetut kendage paga tamban eeke agarik Amin!

8. AAKUMI YETUT ABET MBAKA'LEK NOGO INAKE TAMBAN EEKE

Nogoba mbugut paga mendek keenik kanggelik kitok menggendak wa! it aakumi o nggwen paga wonogwe kat koone muk inaruk koonenggarak kwe, iniki koba panggombunuk abet mbaka'lek wonogwe nogo, inalitak lombok, iniki nen, "Yetut Eyo karo-karo paga andi yagan wake logonet kambegerak ti, an nomaluk paga aret, yagan warogo nake kambegerak me, an niniki-neebe abok aret, nggaruk togon Ala waga'nuk, at mban mugurok nage logokit o," yinuk, iniki ineebe abok aret kat mban waki'nuk mukeren wogo logowak nduk, kat nen eeppige logot o, nogoba wa. ndi, iniki mondok abet aret koba panggo mbogo logomenggarik, maluk mendek kenok, ogole warak logonet, kat mban mukeren worawak nduk eeppige logot o. nogoba Ala wa.

9. AAKUMI ABU ABET MBAREEGWAARAK ALA APURI NOGO INAKE TAMBAN EEKE

Nogoba mbugut paga mendek keenik kanggelik kitok menggendak wa! It aakumi kat koone inaruk koonembunuk, abet mbako nogogwaarik waganegwaarak nogo, mondok-mondok nu'lek wonogwe, kat koone mondok-mondok mukeren wogwe, Maluk mendek kenok mbo punuk, obeelom mban eeko logowak nduk eeppige, Iniki tebenak logowak nduk eeppige, iniki yanggonak logowak nduk eeppige, aakumi abok aret Iniki kunik aganako logowak nduk eeppige, Ala kake eeko logowak nduk eeppige, kat kawone lenggendak kenok iniki ale'nggen paga eerit nugwi logowak nduk eeppige, aap Ala kabok paganggo menggarak nogo aberinako logowak nduk eeppige, inamendek iniki kundugu paga aakumi yenggwarogo logowak nduk eeppige, netik-netak Tamban eekwi, Mbuku malenggwi, eeko logowak nduk eeppige, an nda mek ndi, nore ti perak iyao, yinuk, inabume tebenak logowak nduk eeppige, eeke logonok nduk, Ala kendage kumbunuk inake tamban eeke agarik o. nogoba wa. Amin!

10. AAKUMI IYALOK OBEELOM WONE KONENGGA'LEK NOGO INAKE TAMBAN EEKE

Nogoba mbugut paga mendek keenik kanggelik kitok menggendak wa! Ndi, it aakumi Ala kat nen ogobakkigirogo piyareegindak kwe, kat koone obeelom wone nogo koonengga'lek iyalok lombok o nggeme wonogwe, pulau nggeme wonogwe nogo, aap ta nen kat kawone ti yoora nagin? Ta nen kwaarinabigin? Kat Ala nen aret aakumi ti kwaarinabuwak nduk, Pilot eelikopet paga a, Perau paga a, ata, tu iniyok paga a,? kwaarinaburak nduk, kat nen waganogo, aakumi ti wonogme piya nage logonok nduk inake Ala nggi yokege agarik o. nogoba. ndi, piya namegendak paga aakumi ti kwaarinakwi iinok, kat koone eebe yororak nogo, ambokan ator eerogo pige, eeke logomugun o, nogoba kaliku Ala wa.

11. PILOT WURU WONOK NOGO MENGGARAK INAKE TAMBAN EEKE

Nogoba mbugut paga mendek keenik kanggelik kitok menggendak wa! Kat Ala eerubok eeke menggendak me, o nggwen paga, kat koone abok aret endak wa'naruwak nduk, Wuru wonok nugu logorak nogo kat nen koonegindak me, wa lombok yokigi o. ndi, aap iyalok lombok, wuru ogobakkigiriyak iniki koonuwak nduk kat nen inikime eepperegindak ti mondok iya me, wa yokigi o.

Aap ti iyaalok mamunireegindak paga, at nen wuru ogobakkigike, eenggiyok lek wonok nugulogorak konogo yorage, wuru eebe ogoba'me malonggenet nogo logorak mamunirage, ineenu eeppige, eeregindak paga, yiawi-ndiawi abok aret wonok nogo menggarak me, Ala kat nen ineenu eeppiyareegindak ti Alom aret me, kendage tiyappege, kalut eeke, wi! yinuk, netik-netak tiyappagage agarik o. nogoba wa.

Togop me, aakumi ninogo'ma warak nogo aret wa'niren eenggiyo'lek nage menggerak me, wuru eebe maluk age keero, unde wake, it Pilot ineebe unde waganake, eeke menggendak me, ambinom aret eeke logomugun o. nogoba. Yetut kendage paga tamban eeke agarik o wa. Amin!

12. PEMERINTAH INAKE TAMBAN EEKE

Nogoba mbugut paga mendek keenik kanggelik kitok menggendak wa! Ndi, nogoba Ala wae, It Pemerinta o nggwen paga Inendagembugut wonogwe logonet, o unde wako menggarak ngo abok aret, Ala kat tiyanak kegak kabume, It aret mippiyaregindak me, it nen Ala kawone 10 UKUM mbanegindak nogo ndak-ndak eekwi, ndi, aakumi inabu'me pinok wonogo menggam nogome, abok aret, inenggilek inom, ineenggi warak inom, abok aret ndak-ndak unde waganakwi, inarum wonogwe, Ala kat ineenu ogwe, aakumi ineenggilek inok, obeelom eeppigwi, inawone obeelom mbanggwi, eerit nogo logowak nduk, kat nen Pemerinta nogo inikime eeppige logomugun o, nogoba wa. Maluk eekwi iinok inawone ndak-ndak mbanggwi, obeelom eekwi inok, inawone konogo piigwi, eerit nogo logowak nduk, eeppige logonok nduk, inake tamban eeke agarik o nogoba. Ytut kendage paga Amin!

13. DOKTER INOM, PERAWAT INOM, MANTRI INOM, INAKE TAMBAN EEKE.

Ai, Nogoba mbugut paga mendek keenik kitok menggendak nogoba wa! Ndi, nogoba Ala wae, kat eerubok eeke menggendak ti nen, nit aakumi inom, towe pagi inamiya warak mendek inom, yimendek-ndimendek abok aret ogobakkigiregindak me, nit aakumi ninikime nineebe yeregerak-peregerak abok aret eerit wagagindak nogo, obeelom mban aret logorak kwe, Arom-kawa maluk eeregwarak paga, kanggwi alom ninoba pinange, andi-pandi alom ninoba pinangge, eeregindak me, andi ee'ninake nogo obeelom ee'ninako logowak nduk, kat nen It Dokter inom, perawat inom, mandiri inom, mamuniragagindak me, iniki yanggonak paga, aakumi obeelomee'ninakwi logowak nduk, kat nen eeppige menggendak me, wa yokkigi o. Ndi, it ti kat nen ineebe unde waganake, inarum wonage, aakumi andi wogwe nogo abok aret, iniki paga inabuwa lombok mbako logonet, obeelom eeginakwi, eeko logowak nduk, kat nen eeppige, eeke logonok nduk, inake tamban eeke agarik o, nogoba Ala wa. Keenik mban menggendak kendage paga tamban eeke agarik o. Amin!


14. KUMI NANU INOM, AAP AGALE MBANAK INOM, INAKE TAMBAN EEKE

Ai, Nogoba mbugut paga mendek keenik kitok menggendak nogoba Ala wa! Kat Ala mbugut arumbaga tiyanak lombok wonage logonet, nit aakumi abok aret kenegen wu'niya wage menggendak me, It Kumi nanu Togwe wonogwe pugu o nggwen paga wonogwe abok aret inom, aap agale mbanak wonogwe inom, it nano mendek iniki yubonak wonogwe nogo kat abu keenu menggendak me, nonggop eekolobok wonogwe, iniki andi wonogwe, iniki Le nggu ari wonogwe, iniki uugwe mbakwi, ambi ngge mendek abok aret yubonak wonogwe nogo, kat abok aret keenu logonet, ndak-ndak yenggwarage, obeelom eeppige, iniki eyak wappige, eeke menggendak me, ambinom eeppige logonok nduk, inake tamban eeke agari ko, nogoba. Yetut ninagap ndaka kendage paga inake tamban eeki o. Amin!

15. WOLGWE-KOMOLOGWE INAGALO-INOGOBA LEK AMONO INAKE TAMBAN EEKE

Ai, Nogoba mbugut paga mendek keenik kitok menggendak nogoba Ala wa ! Kat Ala mbugut arumbaga tiyanak lombok wonage logonet, nit aakumi abok aret kenegen wu'niya wage menggendak me, It wologwe-komologwe, wonebela amono wonogo menggarak nogo ti kat abu keenu menggendak o, nogoba, aap ambi apurilogwe inom inabu'me piinok logonet, it inagalo-inogoba wonogwe nogo, iniki inoba panggonak logonet, iniki yubonak lek. iniki aninggin lek. wonogwe logonet, it ugwe mbakwi nogo we teeluk aret inagalo-inogoba nggi yogogwe, ndi, ko'lu-kime nunggwi mendek nogo,iniki inagalo-nogoba panggopinok me, we teluk aret yo'nggok yele-kole kero norak mikologwe, uwa yogwe, eeko logonet nugwi, inagalo-inogoba nen yiwanak-ndiwanak yorogwe nogo iniki, it Amono nogo nen eeri nawak mba'nuk, Nineebi o, yogwe, eeko menggarak kwe, [ Aiii, It Wologwe-komologwe wonebela Amono nogo perak, Iniki ta paga panggoniyak o? lek aret me, it iniki inagabiti mbakak wonogwe, nonggop nombako agarik mbakak wonogwe, mbe'nugwi agarik kulik mbakak wonogwe, inaganak nu'nuk lele wonogwe, eeko logonet, inom wonogwe nogo nen, Niyo toori norak wone yogwe iinok, it nduwak toori nogwe, kani nggwaariyak yogwe iinok, it nduwak nggwaakwi, ambi ndi mendek waananip o, yogwe iinok it nduwak waanogwe, ambi ngge mendek eeriyak yogwe iinok, it nduwak mban inamelak wogo eeko menggarak nogo ti, it iniki mbako logonet, an togop eeke lek neenok ti, Mbi abe ma'niriyak lek. yimendek-ndimendek abe ma'niriyak lek me, togop eeke paga perak ma'nirugun kagi? mba'nuk, iniki "puru aago logonet, ineyawek paga yiwanak-ndiwanak arege wonogo menggarak nogo ti, nogoba Ala kat abu keenu liippige menggendak me, kapuluk an niniki it eeko menggarak ti mbingge logonet, niniki abu puru ari logonet, inake tamban eeke agarik o, nogoba.

Togop aret me, it nano mendek iniki yubonak wonogwe nogo kat abu keenu menggendak me, nonggop eekolobok wonogwe, iniki andi wonogwe, iniki Le nggu ari wonogwe, iniki Inagalo-inogoba kambegwaarak paga aberi nogo logonet, Le inegen me yenggengge, Nagalo-nogoba wonogwe nen, it inagalo-inogoba wonogwe iniki panggonak wonogwe logonet, eekwi togoti logone kulik? mba'nuk inalik pename, o'nggume, nabenak logonet, Le yogwe, iniki uugwe mbakwi, ambi ngge mendek abok aret yubonak wonogwe nogo, kat abok aret keenu logonet, Liippige menggendak me, it wonogwe nogo mugurok ndak-ndak yenggwarage, obeelom eeppige, iniki eyak wappige, eeke menggendak me, ambinom eeppige logonok nduk, inake tamban eeke agarik o, nogoba Ala wa. Togop me, Yetut eyo karo-karo paga ninake kambegindak nogo kendage paga inake tamban eeki o. Amin!

16. AAKUMI INEENGGI LEK MENDEK INAKE TAMBAN EEKE

Ai, Nogoba mbugut paga mendek keenik kitok menggendak nogoba Ala wa ! Kat Ala mbugut arumbaga tiyanak lombok wonage logonet, nit aakumi abok aret kenegen wu'niya wage menggendak me, It kumi ilik aap a, aakumi wonogwe inenggela'me it nen iyok mbanogo noorak mek me, aakumi yimendek-ndimendek mbet-mbet nurogo nonggo menggarak inanggela'me wonogwe logonnet, aii, it inamendek abe ambi ti nunggwi, inayum abe ambi ti yirikologwe, inagabewak-inagali abe ti yirikkologwe, Inanggo wakkolagarak ti obari undamo nunggwi, yimendek-ndimendek inagabulo paga abe mendek mban ti eeko'net nogwe "Ao," mbakak, iniki Le nggu ari wonogwe nogo, kat abu keenu menggendak o. nogoba.

Abu kenu logonet, kenegen waganake, aap ta nen, kwe ta nen, naput ty ininiki yubonak wonage inom, Mbi abu wonage inom, ayum nibinik maluk, obari mendek yirik wonage inom, ta nen obeelom eeppege kamun? yinuk, kenegen wagake menggendak me, it nano mendek iniki yubonak wonogwe nogo kat abu keenu pagaluk, nonggop eekolobok wonogwe, iniki andi wonogwe, iniki Le nggu ari wonogwe, iniki uugwe mbakwi, ambi ngge mendek abok aret yubonak wonogwe nogo, kat abok aret keenu logonet, Liippige menggendak me, it wonogwe nogo mugurok ndak-ndak yenggwarage, obeelom eeppige, iniki eyak wappige, eeke menggendak me, ambinom eeppige logonok nduk, inake tamban eeke agarik o, nogoba Ala wa. Yetut kendage paga inake tamban eeki o. Amin!

17. AAKUMI ANDI WONOGWE INAKE TAMBAN EEKE

Ai, Nogoba mbugut paga mendek keenik kitok menggendak nogoba Ala wa ! Kat Ala mbugut arumbaga tiyanak lombok wonage menggendak me, kanegen wu'niya wage logonet, aakumi andi wonogwe nogo kat abu keenu menggendak o, nogoba.
Togop me, it inalitak lombok andi wonogwe nogo ti:
Munggut-tonggok aganakerak andi wonogwe, Melariya inoke andi wonogwe, Inegen andi wonogwe, ineyak andi wonogwe, Inomarip andi wonogwe, inamborowak andi wonogwe, inikime andi wonogwe, iniki nengge wonogwe, inanagale andi wonogwe, inaburon andi wonogwe, inalimba pirik andi wonogwe, inowak kalenak andi wonogwe, yigebu wanggarak andi wonogwe, walo eyak inookerak andi wonogwe, Nggwiya nibininakerak andi wonogwe, inengganok kogonggerak andi wonogwe, yi andi-ndi andi abok aret wonogwe nogo, yi awi-ndi awi abok aret kat kenegen iige agandik me, keenu pagaluk, obeelom aganake logonok nduk, inake tamban eeke agarik o, nogoba wa. Yetut kandage paga wa yokigi. Amin!

18. KUMI INABILA WONOGWE INAKE TAMBAN EEKE

Ai, Nogoba mbugut paga mendek keenik kitok menggendak nogoba Ala wa ! Kat Ala mbugut arumbaga tiyanak lombok wonage logonet, yi awi-ndi awi abok aret kanegen menggendak me, kanegen wu'niya wage logonet, Kumi Inabila wonogwe nogo Tut ambit penenak kuli nen nok tut 9 penenak elege nda'nariyak eeke kuli abok aret kenggi lingginik keenu wonage logonet, unde waganake, eelege inagalomuni inikime ogobakkigirogo piige, ineenggi-iniyok yeregerak-peregerak abok aret warak eerogo pege, eeppunuk, abu aret inagabolo om kunogo tepunuk, wundi worawak nduk kat nen mban inegen paganogo piige keenok, inagalomini nogo, inomarip andi yagan wakko logo'net, ndaganako menggrak me, ndaganakwi iigak, obeelom aret ndaganabuwak nduk, kat nen Inagalomuni unde waganake, eelege unde wake, eeke menggendak me, ambinom aret unde waganake logomugun o, nogoba wa.
Iniyande nggaruk togon inagalomuni kanggwi iiyo, eelege warak nda'nogwe iiyo, abok aret kat nen, iinani aret ndegeninake, unde waganake, eeke logonok nduk, inake tamban eeke agarik o, nogoba wa. Ogobakkigi'ninake menggendak ninalom kat aret me, kendage paga tamban eeki o. Amin!

1 komentar:

Niniki Andi "O" Ninawi West Papua arigi nen. mengatakan...

Aap inendagembugut:

Nogoba kaliku Ala wae, kat kalik komaawi ambik menggendak me, ko'lu-ki'me noone nabenak mban aret nggi yokkege yi, karuk konenggak mban eeke menggendak me, yogondak ne ambinom aret yokege agarik o.

At Presinden Indonesia SBY nogo wone imbromasi-imbromasi Nit Papua wonogwe nen inom, Inggris wonogwe nen inom, Vanwatu paga wonogwe nen inom,nggeme-nggeme wonogwe nen, wone lewat Pos Internet paga yogak eekwi ti at abu eenu aret kwe, at nen nggaruk togon aret Papua inalik wagarawi o, yinuk, yaga'lek mban wonage ti, kat Ala komaawi ambik menggendak ti paga, inikime ndeyak eeppe, wone imbromasi eerogo mambit wogwe nogo tanggapi eepunuk, iniki mbiningge, eeruwak nduk kat nen aret inikime yoge logot o.

Ndi ambi, it PBB nogo ninawone nggaruk togon aret, mbanuwak nduk eeppige, Negara West Papua endage Daftar paga mambunuk, yogondak papua Negara inalik aret wagarogo o, yinuk, wone eerogo Negara o nggwen paga wonogwe abok aret ineenu eeppigwi, ndi, at Presinden Inonesia yogwi, eeruwak nduk, kat nen eeppige logot o, nogoba.

Ndi, ambi, At Presinden Amerika Serikat wonage Barak Obama nogo, Nit aakum papua paga wonogwe nogo ninuruwak nduk, Rupia Kupatus Indonesia Yenggwaragarak tahun 2010 yi anikime >{U.S. Government Resumes Collaboration with Military Unit Long Associated with Human Rights Abuse in West Papua

The U.S. government announced that it is resuming contact with the Indonesian Special Forces (Kopassus). U.S. Secretary of Gates, visiting Jakarta July 22, announced the decision with caveats, noting that the resumption of contact would proceed "in accordance with U.S. law, only on the basis of future reforms within Kopassus." Specifically, Gates told media that the U.S. would undertake a "gradual, limited program of security cooperation activities," conditioned on "continued reform" (sic) within Kopassus and the TNI. According to Gates, the engagement "may be initially limited to including Kopassus officials in "conferences and events involving non-lethal subjects like rule of law, human rights and the military decision-making process."<] togop eekerak kwe, ti kagak mban aret, At Indonesia inom kunik me, at nen aret, Papua inalik wagarawi o, yinuk, yorawak nduk, kat nen inikime eeppi nage logot o, nogoba.

Ndi,Ndi,An Noreewi Inggris paga wonogwe nogo, it inggris inom, ninawone kolu-kime mbanggo menggarak nogo kat ambinom aret panggoninake logot o, Indonesia wone yorogwe, eekwi ti kat nen panggombige logot o.

Ndi, Negara nggeme nen nit papua yi ninabuwa mbakwi nogo ti, inoone wonggonak aret it Indonesia yorogo logowak nduk, kat nen ambinom aret panggombige logot o, nogoba wa.

pemerintah O nggwen paga wonogwe negara-negara ti apit aret, Kat Ala kabu'me mban aret wonogwe me, nit Papua ninawone abok nen aret ee'yogo logowak nduk eeppige logonok nduk, kayelomaan noone nambi-namberak yokege minggirak o, nogoba kaliku mbugut paga mendek wa. Yetut kendage paga Tamban eeki Amin!