Kesatuan Mulia Bersatu Menuju kemerndekaan West Papua.

Aii,Nogoba Ala o, Ninanggwen o papua yi, ninogoba Ala kat nen aret nit aakumi o nggwen yi paga monggorak nogo logorak nduk ogobakkigireegindak kwe, it aap indonesia nogo nen, Lembaga kele marogo mambigo mengga kwak, tebembinaninuk logonet,nineebe ninokwi, andi-pandi eerogo pinanggwi, eeko menggarak nogo keenu aret o. togop me, ninabuwa mbake logonet, ninanggwen yi it ineengime nen ndinogo wa'niramugun o, nogoba. Yetut ninagap ndareegindak kendage paga tamban eeki o. Amin!.

Pasti Tuhan akan kembebasan di tanah air kami Papua ini. Permohonan kita melalui Doa Pasti Tuhan dengar.

Kamis, 08 Juli 2010

Nanggwen arigi.

Nanggwen papua yi arigi nen Tamban eeke agarik o bak.

Aii, nogoba Kaliku kitok mondok-mondok menggendak nogoba Ala o, kat nen mbugut ogobakkigike, nggwen ogobakkigike, yimendek-ndimendek abok aret ogobakkigike eeke nagagindik, aakumi ninalom ambit Arom-Kawa aret wakkagagindak kwe, it nen kat koone yugu taganegwaarak paga, o Eren nen wumbiya wagagindak me, appuri nda’nogogwaarak nogo, o nggwen paga yime abok aret endak wa’nogogwarak nogo ti, Ninone alitik-alitak lombok eerogo pinangge, ninanibunu alitak lombok eerogo pinangge eeke nagagindik, o nggwen paga yime Niyo Laut yenggenogo peregindak nogo nggwok lombok aret pege logonet, nggwen kinom eerogo pit nagagindak nogo paga, nit aakumi logowak nduk eerogo pit nagagindak me, nggwen ando kin eerogo pit nagaginom nogo ti, inawi inalik inandagembugut Negara alik aret wonogwe kwe, nit kapuri ninanebenu ninoone alik 300 kuli nen agi’nggwe time ogobakkigirogo o nggwen Papua yi paga logowak nduk pinanegindak nogo ti, Negara ambi alik aret logorak nduk ogobakkigirogo pinanegindak kwe, it Ineeruwak nggorek onegen kiluyi nage minggim pa’nggwe menggarak nogo nen, Taun 1969 paga tebeninabi wogo nogogwaarik, aakumi kele marogo mambigo menggam togo’nogo pugum eeppinanogo logo’net,
Ninebe andi-pandi eerogo pinanggwi,Nineebe ninokwi, Ninayimendek-ndimendek nggwen yi paga ogobakkigirogo pinanegindak nogo wonok wunggwi, eerit wundi wogwe menggarak nogo kat abu keenu menggendak me, ninabuwa mbake logot o, nogoba.
Ndi, kat abu Keenu logonet, ti eeppinanggwi nogo ti, ninabuwa nggwook lombok mbake menggendak me, nit ninone ko’lu-ki’me tamban paga “ninanggwen yi ndinogo wa’niret o,” yinuk, yokugwi monggorak nogo ti, kat abu keenu karuk konangge menggendak me, ne ngge eyom paga ninanggwen yi ndinogo wa’nirorak koonegindak nogo ti, kat keenu mban aret o.

Ndi, ambi an ko’lu-kime tamban eeke logonet, it ninanggwen yi awone mbanggwi Papua yime mendek aret kwe, o Inggris paga nogogwaarak time wonogwe nogo, it inawarak time mendek inom ninawone ko’lu-ki’me mbanggo menggarak nogo, kat nen inarum logonet, unde waganake logot o, yokkege minggirak nogo ti, kat nen inarum menggendak me wa lombok yokkigi o nogoba.

Ndi, it ando Papua yi paga logonet, ninawone yi nonggop eerogo ninalik oogo logogun o, yinuk, wone kumarogo mbanit nogo menggarak nogo kunduk kat abu keenu mban aret me, kat nen inarum logonet, unde waganakke logot o.
Ndi, nit aakumi ninanebenu ninoone alitak lombok o nggwen yi paga logowak nduk pinanegindak nogo, it aap inendagembugut tebembinaninuk menggarak nogo nen, ando abok aret ninorit wundi wogo menggarak me, ando pugu yi ambinom ninokwi iyo, kat ninogoba kaliku Ala kitok menggendak ti nen, ninarum logonet, liirogon unde wa’ninake, logot o.
Ndi, nit ninone mumun paga tamban ko’lu-ki’me yokogo monggorak nogo ti kat abu kenu aret me, mbet-mbet aret Ninawi-ninanggwen ndinogo wa’niramugun o, nogoba.
Ndi, An nauri ulogwe inom, komologwe inom, Papapua mendek sekola eekwi, andiken luar negeri paga inom, aken dalam negeri paga inom, abok aret inake kuluk mban tamban eeke minggirak nogo me, yogondak ambinom aret Ilmu nogo ineenu nggwok togon eeppige logonok nduk inake tamban eeki o, nogoba Ala wa. Ninuwe Yetut-Keritut ninagap ndareegindak kendage paga wa yokigi o. Amin!

3 komentar:

Niniki Andi "O" West Papua mengatakan...

Aii,Nogoba Ala o, kat nen ninanggwen papua yi ogobakkigireegindak kwe, it aap indonesia nogo nen, Lembaga kele marogo mambigo mengga kwak, tebembinaninuk logonet,nineebe ninokwi, andi-pandi eerogo pinanggwi, eeko logonet, Ninamiya o nggwen yi paga ndongge menggerak nogo keenu aret o. togop me, ninabuwa mbake logonet, ninanggwen yi it ineengime nen ndinogo wa'niramugun me, niniki koba panggombunuk logonet, nggi yokkege agarik o bak. nogoba Yetut ninagap ndareegindak kendage paga tamban eeki o Amin!.

Niniki Andi "O" Ninawi Papua arigi nen. mengatakan...

At Ala alik nen mban yi eekak-ndi eekak eeke menggerak me, nit ninawi Papuwa yi it ineeruwak nggorek ineenggime nen ndinogo wa'nirawak nduk,At mban aret nggi yogo logowok o wa!

Niniki Andi "O" Ninawi Papua arigi nen. mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.