Kesatuan Mulia Bersatu Menuju kemerndekaan West Papua.

Aii,Nogoba Ala o, Ninanggwen o papua yi, ninogoba Ala kat nen aret nit aakumi o nggwen yi paga monggorak nogo logorak nduk ogobakkigireegindak kwe, it aap indonesia nogo nen, Lembaga kele marogo mambigo mengga kwak, tebembinaninuk logonet,nineebe ninokwi, andi-pandi eerogo pinanggwi, eeko menggarak nogo keenu aret o. togop me, ninabuwa mbake logonet, ninanggwen yi it ineengime nen ndinogo wa'niramugun o, nogoba. Yetut ninagap ndareegindak kendage paga tamban eeki o. Amin!.

Pasti Tuhan akan kembebasan di tanah air kami Papua ini. Permohonan kita melalui Doa Pasti Tuhan dengar.

Minggu, 11 Juli 2010

Indonesia nen ninokwi paga Niniki Andi Aiii bak.

Ai noreewi o, An niniki andi lombok e'nabit nggwage menggerak nogo ti, Iyalok tahun 1969 paga Nabire kolewi bagasa inenggolek me, wi-wi aganabegwaarak ti paga aret, nok-nok Papua merdeka yuwaak lak kwe, it Indonesia nen aap kolewi bahasa ineggo'lek me wi-wi aganako logonet, Papua merdeka yogwe kinok ti mbum yi paga kit wogotak yi apit aret mondok-mondok kinoorugun o.
Ndi, Indonesia ninom logorak yogwe kinok perak, teppinagagun o. yinuk, aap inanggik-inanggok inabuwa warak nogo yorogo mbareegwa, inagabiki nen, inaganak nu'nuk-lele yogo logonet, iniki mbimban eerinake kagak kwe, kagak eeo, yogotak me togop aret eerinip o. yorogogwaarak.

Ti yeregwaarak paga, it Indonesia nogo nen, abu yalek-walek lombok endage [terpaksa yogwe nogo mendek aret,] Kwe, mbi nebi-neba ari kagak, aap ambi nen ya'ngge lu'nuk wungge nagatik, aap nogo nen yi eyom-ndi eyom yawinggi-yangge eerit nggwage paga, kwe nogo iniki mondok andi ambik kenet nggwage menggi kwak, Nit o Papua mendek nogo togop aret, it Indonesia nogo nen tebembinaninuk wonogwe logonet, togop aret ee'ninabit nggogwe, nineebe ninookwi, eerit nggogwe iigak kuli yogondak thn 2010 aret ari wagarak me, niniki andi kani kunik negen ee'ninabit nggwage kenok, niniki puru ago logonet, Le ninengganok paga logonet, tamban paga Ala mban nggi yogo ogorik o.

Togop me, Ala ninabuwa nen, ngge eyom paga ninanggwen yi it ineenggime nen ndinogo wa'niragin me, tamban mban aret eeko logowo o, noreewi wa. Nit Perjuangan Tamban paga aret eekwi, ndi, kit noreewi ando, Inggris paga logonet, ninake perjuanggan eekwi, kit ando, PNG paga ari nggogogutak time logonet, eekwi, tempat alitik-alitak aret logonet, ambit ninanggwen yi awone mban aret eeko ogorik o, togop me, Nowe-nawot inom, noreewi-nawuri inom, Nit gunung paga monggorak inom, It Pantai paga menggarak inom, apit aret, tujuan ambit paga eekwi nogo ninogoba mbugut paga mendek enegen niige menggerak me, niniki mondok panggok togon aret, tamban eeko logowok o, wa wa! kinaonak.

1 komentar:

Niniki Andi "O" Ninawi Papua arigi nen. mengatakan...

Niniki Andi "O" Ninawi Papua arigi inom, ndi, nineebe nabek mbo ninori nggogwe logonet, lek eerogo aret pinanit nggogwe me, niniki andi aii,bak.